Proiect Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”

Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-036904
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019
Suma finanțată: 21410 EUR

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” implementează începând din acest an școlar proiectul Erasmus+ KA1 mobilități în domeniul educației școlare „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”, proiect care a obținut 89 de puncte la selecția organizată de ANPCDEFP.

Proiectul Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare” are o durată de 20 de luni și pornește de la nevoia școlii noastre de a deveni o școală incluzivă, o școală pentru fiecare dintre elevii noștri, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, fie că sunt supuși riscului de excluziune socială din cauza dificultăților financiare, fie că provin din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, fie că provin din familii din Republica Moldova stabilite în țara noastră sau provin din familii mixte, fie că sunt elevi cu cerințe educaționale speciale.

Opt cadre didactice din școala noastră, 4 învățători și 4 profesori, vor participa la cursuri de formare furnizate de organizații europene cu experiență în domeniul educației incluzive, ce se vor desfășura în patru țări europene diferite, ceea ce va conduce la o deschidere europeană mai largă a școlii noastre. Cursurile se vor desfășura în limba engleză și vor folosi platforme digitale și tehnologii moderne, ceea ce va contribui la dezvoltarea competențelor lingvistice și digitale ale cadrelor didactice participante.

Cunoștințele și deprinderile căpătate în urma participării la aceste cursuri vor fi implementate la clasele primare și gimnaziale, la întoarcerea din mobilități, după cum urmează: la clasele primare și gimnaziale cu elevi proveniți din familii migrante sau mixte sau din medii defavorizate, începând din ianuarie 2018; la clasele gimnaziale cu elevi cu cerințe educaționale speciale, începând din aprilie 2018; la clasele cu elevi din grupul țintă, începând din septembrie 2018; la clasele primare cu elevi cu cerințe educaționale speciale, începând din noiembrie 2018.

Pe acest blog veți putea urmări desfășurarea întregului proiect, în secțiunile dedicate: implementare, mobilități, diseminare și selecție.

Proiectul este vizibil pe platforma Comisiei Europene destinată diseminării proiectelor Erasmus+.

Materialele postate pe acest blog sunt realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul acestora reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

1 thought on “Proiect Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”

Comments are closed.