Acest blog este dedicat proiectelor Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației școlare implementate în Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” din Galați începând din septembrie 2017.

Proiectul Școala incluzivă – o școală pentru fiecare, desfășurat în perioada 1 septembrie 2017-30 iunie 2019, a pornit de la dorința  școlii noastre de a deveni o școală incluzivă, o școală pentru fiecare elev, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a.

Prin intermediul acestui proiect 10 cadre didactice din școala noastră, 5 învățători și 5 profesori, au participat la 3 cursuri de formare Erasmus+ în domeniul educației incluzive, desfășurate în 3 țări europene diferite, în 4 fluxuri de mobilități, ceea ce a condus la o deschidere europeană mai largă a școlii noastre.

Prin intermediul proiectului Siguranța online și offline în școala viitorului, care se va desfășura în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2022, școala noastră dorește să se transforme digital, din punct de vedere tehnologic și profesional, promovând siguranța în clasă și în afara clasei.

Proiectul va cuprinde 6 cursuri de formare Erasmus+, la care vor participa 18 cadre didactice din școala noastră, respectiv 1 profesor învățământ preșcolar, 7 profesori învățământ primar și 10 profesori învățământ gimnazial. Cursurile vor fi urmate de o perioadă de implementare a transformării digitale a școlii și a cunostințelor, deprinderilor și metodelor de digitalizare a orelor de curs și de combatere a fenomenului de bullying/cyberbullying.