Larissa, Grecia

Cursul de formare „Creative methods in special needs education” se desfășoară în perioada 30 septembrie 2018 – 6 octombrie 2018, în localitatea Larissa, Grecia. Furnizor de formare este organizația „Pričalica” din Croația.

La acest curs participă trei cadre didactice din școala noastră: profesor de educație tehnologică Ana-Viorica Huțanu, director, profesor învățământ primar Luminița Lazăr și profesor învățământ primar Marinela Simionescu.

Selecția participanților s-a realizat în două etape, în septembrie 2017 și iunie 2018, pe baza competențelor profesionale, a competențelor lingvistice și digitale și a motivației oferite pentru participarea la acest curs. A doua etapă de selecție a fost necesară datorită faptului că furnizorul de formare a modificat perioada de desfășurare a cursului de la 12 zile la 7 zile și astfel s-a putut realiza o mobilitate suplimentară.

Experiența participării la cursul de formare „Creative methods in special needs education” este împărtășită de cei trei participanți din partea școlii noastre pe paginile dedicate lor: Ana-Viorica Huțanu, Luminița Lazăr și Marinela Simionescu