Barcelona, Spania

Cursul de formare „Creative methods in special needs education” se desfășoară în perioada 18-24 februarie 2018, în localitatea Barcelona, Spania. Furnizorul de formare este „Pričalica” din localitatea Virovitica, Croația.

La acest curs participă trei cadre didactice din școala noastră: profesor învățământ primar Morun Valentina, director-adjunct, profesor de limba engleză Roman Cristian Ion și profesor de matematică Tobiaș Silvia-Daniela.

Selecția participanților s-a realizat în două etape, în septembrie 2017 și noiembrie 2017, pe baza competențelor profesionale, a competențelor lingvistice și digitale și a motivației oferite pentru participarea la acest curs. A doua etapă de selecție a fost necesară datorită faptului că furnizorul de formare a modificat perioada de desfășurare a cursului de la 12 zile la 7 zile și astfel s-a putut realiza o mobilitate suplimentară.

Doamna profesoară pentru învățământul primar Morun Valentina are o vechime de 20 de ani în învățământ dintre care 10 ani în învățământul special. Are gradul didactic I, este expert în educație și evaluator extern ARACIP. Din ianuarie 2017 este directorul adjunct al Școlii Gimnaziale „Constantin Gh. Marinescu”. În ultimii 8 ani a lucrat la clasă cu un elev cu cerințe educaționale integrat în colectivul clasei și cu elevi cu probleme de integrare în colectivele școlare. Își dorește să participe la acest curs pentru a-și îmbunătăți metodele de lucru la clasă pentru elevi cu acest gen de probleme.

Domnul profesor de limba engleză are o vechime de 8 ani în învățământ, are gradul didactic II , membru în Comisia de proiecte și programe și manager al proiectului de voluntariat de succes „Din inimă, voluntar!”. Predă la clase cu elevi cu diferite nevoi speciale, din învățământul primar sau gimnazial și este interesat de integrarea la clasă a acestor elevi, participând de-a lungul timpului la diferite conferințe și seminarii pe această temă.

Doamna profesoară de matematică Tobiaș Silvia-Daniela are o vechime în învățământ de 28 ani, are gradul didactic I, este responsabil al Comisiei de proiecte și programe europene a coordonat primul proiect de parteneriat școlar multilateral Comenius din școala noastră și a fost membru în echipa de proiect al celui de-al doilea proiect Comenius din școala noastră. Timp de 4 ani a fost dirigintele și profesorul de matematică al unei eleve cu autism cu care nu reușea să interacționeze decât în contexte extra-școlare. Consideră că participarea la acest curs oferă participanților o nouă deschidere și perspectivă asupra
problemelor cu care profesorii se confruntă în școala românească.

Prezentare cursului C2 Barcelona, Spania

Experiența participării la cursul de formare „Creative methods in special needs education” este împărtășită de cei trei participanți din partea școlii noastre pe paginile dedicate lor: Valentina Morun, Cristian Ion Roman și Silvia-Daniela Tobiaș.

Atașăm mai jos prezentările oferite de formator de-a lungul cursului.

Outline of the course

Creative methods in special needs education lesson 1

Creative methods in special needs education lesson 2