Nafplio, Grecia

Cursul de formare „Designing Inclusive Educational Environments”, se desfășoară în perioada 2-7 iulie 2018, în localitatea Nafplio, Grecia. Furnizorul de formare este Europass Teacher Academy din Florența, Italia.

La acest curs participă două cadre didactice din școala noastră, respectiv profesor învățământ primar Tăbăcaru Elena-Laura și profesor de matematică Florescu Aurelia. Acestea au fost selectate în septembrie 2017 pe baza competențelor profesionale, a competențelor lingvistice și digitale și a motivației oferite pentru participarea la acest curs.

Doamna profesoară pentru învățământul primar Tăbăcaru Elena-Laura are o vechime de 32 de ani în învățământ, are gradul didactic I și este titularul școlii noastre din septembrie 2000. Are experiență în lucrul la clasă cu elevi cu cerințe educaționale speciale și în același timp participă cu elevii la acțiuni de voluntariat și proiecte internaționale implementate în țara noastră.

Doamna profesoară de matematică Florescu Aurelia are o vechime de 20 de ani în învățământ, are gradul didactic I și este titularul școlii noastre din septembrie 2004. Își dorește să participe la acest curs deoarece în ultimii trei ani a fost dirigintele unui elev cu cerințe educaționale speciale și consideră că la acest curs va descoperi noi modalități de abordare a lucrului la clasele cu elevi cu cerințe educaționale speciale.

Programul cursului C3 Nafplio, Grecia

Experiența participării la acest curs de formare este împărtășită de cei doi participanți din partea școlii noastre pe paginile dedicate lor: Aurelia Florescu și Elena-Laura Tăbăcaru.

Atașăm mai jos prezentările oferite de formator de-a lungul cursului.

DAY 1-2       DAY 3-4

ICT TOOLS

index-final

ΤΟΜLINSON-Differentiation in Practice Grades 9-12