Diseminare proiect

Proiectul Erasmus+ KA1 „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare” derulat de Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” în perioada 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019 a fost prezentat pe blogul școlii imediat după ce a fost publicată lista proiectelor Erasmus+ aprobate la nivel național.

Proiectul a fost apoi prezentat pe larg în primul Consiliu Profesoral din 4 septembrie 2017 de către coordonatorul acestuia, profesor Tobiaș Silvia-Daniela. Prezentarea a fost realizată în colaborare cu profesor Roman Cristian Ion.

prezentarea proiectului Erasmus+

prezentare cursuri

Blogul proiectului are legătură directă pe site-ul școlii și beneficiază de o pagină dedicată pe blogul școlii.

Proiectul a fost anunțat în ziarul local „Viața Liberă” în iunie 2017 și prezentat pe larg în decembrie 2017, după prima mobilitate din Vasto, Italia, printr-un articol semnat de profesor Vasile Mihai.

articol viata libera decembrie 2017

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, în cadrul Cercului metodic de matematică, setul 4, doamna profesoară Tobiaș Silvia-Daniela a prezentat proiectul și blogul proiectului profesorilor de matematică participanți.

Proiectul a fost diseminat în numărul din septembrie 2018 al revistei „Școala Gălățeană”, editată de Casa Corpului Didactic din Galați, de către profesor învățământ primar Morun Valentina.

articol scoala galateana septembrie 2018

Diseminarea proiectului s-a realizat cu ocazia evenimentului „Ziua Erasmus+”, organizat în școală, în ziua de 16 octombrie 2018, la care au fost invitați părinți și cadre didactice. Toate cele 10 cadre didactice participante la mobilități au prezentat experiențele legate de participarea la programul Erasmus+ și felul în care vor implementa în școală noile cunoștințe și deprinderi. Coordonatorul proiectului, profesor Tobiaș Silvia-Daniela, a prezentat câteva date principale despre proiectele Erasmus+ aflate în derulare în școala noastră. Prezentare proiect Ziua Erasmus+

Stadiul derulării proiectului a fost anunțat în Consiliul Profesoral din 30 ianuarie 2019 de către coordonatorul proiectului, profesor Tobiaș Silvia-Daniela, ocazie cu care s-a desfășurat prima activitate din programul de asistență psiho-pedagogică pentru elevii cu cerințe educaționale speciale conceput de psihologul școlar Boca-Zamfir Mioara pentru implementarea cursurilor C2 și C4. Programul a fost prezentat de p.î.p. Lazăr Luminița. participant la cursul C4 „Creative methods in special needs education”. programul de asistenta psihopedagogica

Proiectul a fost diseminat de către profesorii Roman Cristian Ion și Tobiaș Silvia-Daniela în cadrul Cercului de proiecte și programe europene din data de 9 martie 2019, desfășurat la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” în colaborare cu Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”.

Încheierea formală a proiectului a avut loc în cadrul Consiliului Profesoral din 12 iunie 2019, când a fost prezentat rezultatul final al proiectului: Ghidul de bune practici „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”. Ghidul de bune practici

Ghidul a fost trimis spre tipărire în luna iunie 2019, urmând să apară până în septembrie 2019. Echipa de proiect va trimite câte un exemplar bibliotecii Casei Corpului Didactic din Galați, Centrului de Educație Incluzivă din Galați și Inspectoratului Școlar Județean Galați.