Porto, Portugalia

C3. Cursul „Coaching: a Powerful Tool”, prevăzut inițial pentru perioada 29.11-04.12.2020, se va desfășura în perioada 5-10 septembrie 2021 în localitatea Porto, Portugalia.

Participanții din partea școlii noastre sunt Lazăr Luminița, Simionescu Marinela – profesori învățământ primar și Roman Cristian Ion – profesor limba engleză. Aceștia vor învăța despre tehnicile de coaching GROW, despre tehnicile de eliberare emoțională și despre comportamentul agresiv și bullying-ul în clasă și în afara clasei. Totodată, vor învăța cum să gestioneze și să reducă nivelul de stres, îmbunătățindu-și astfel sănătatea și interacțiunea cu elevii și colegii, aplicând tehnici de comunicare. Pe parcursul mobilității, participanții vor publica pe paginile dedicate de pe acest blog impresii și imagini despre derularea cursului și experiența Erasmus+.

După mobilitate, în octombrie 2021, participanții la curs vor susține o sesiune de informare despre „Tehnicile de coaching GROW” pentru stabilirea și menținerea unei relații autentice în clasă și în școală. Începând din noiembrie 2021 se va realiza lunar, câte o activitate interactivă pe ciclu de învățământ în care vor fi prezentate modele de coaching pentru combaterea fenomenului de bullying și reducerea comportamentului agresiv și a violenței fizice și verbale în școală. Totodată vor posta toate informațiile despre derularea acestor sesiuni pe pagina dedicată implementării cursului în școala noastră.