Erasmus+ 2017-2019

Proiectul Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”

Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-036904
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019
Suma finanțată: 21410 EUR

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” a implementat timp de 2 ani școlari proiectul Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației școlare „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”, proiect care a obținut 89 de puncte la selecția organizată de ANPCDEFP.

Proiectul Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”, cu o durată de 20 de luni, a pornit de la nevoia școlii noastre de a deveni o școală incluzivă, o școală pentru fiecare dintre elevii noștri, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, fie că sunt supuși riscului de excluziune socială din cauza dificultăților financiare, fie că provin din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, fie că sunt elevi cu cerințe educaționale speciale.

Zece cadre didactice din școala noastră, 5 învățători și 5 profesori, au participat la cursuri de formare furnizate de organizații europene cu experiență în domeniul educației incluzive, care s-au desfășurat în trei țări europene diferite, ceea ce a condus la o deschidere europeană mai largă a școlii noastre. 

Pe acest blog puteți urmări desfășurarea întregului proiect, în secțiunile dedicate: implementare, mobilități, diseminare și selecție.

Proiectul este vizibil pe platforma Comisiei Europene destinată diseminării proiectelor Erasmus+.

Materialele postate pe acest blog sunt realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul acestora reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.