Vasto, Italia

Cursul de formare „Inclusive teaching, family and social counseling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout” se desfășoară în perioada 27 noiembrie-2 decembrie 2017, în localitatea Vasto, Italia. Furnizorul cursului este „Polaris Formazione” din aceeași localitate.

Participanții din partea școlii noastre sunt profesor învățământ primar Perju Nicoleta-Gina și profesor de limba și literatura română Vasile Mihai. Aceștia au fost selectați în septembrie 2017 când s-a desfășurat procesul de selecție a participanților la mobilități, pe baza competențelor profesionale, a competențelor lingvistice și digitale și a motivației oferite pentru participarea la acest curs.

Doamna profesoară pentru învățământul primar Perju Nicoleta-Gina are o experiență de 27 de ani la catedră, are gradul didactic I și este titularul școlii noastre din septembrie 2009. A lucrat timp de 4 ani la clasă cu un elev cu sindromul Asperger și, începând din septembrie 2016 are la clasă un elev cu cerințe educaționale speciale. Și-a dorit să participe la cursul de formare selectat pentru a-și îmbogăți metodele de predare-învățare incluzive, care să asigure un climat prietenos și individualizat în clasa pe care o conduce.

Domnul profesor Vasile Mihai are o experiență de 18 ani în predarea limbii române, are gradul didactic I și este titularul școlii noastre din septembrie 2003. De-a lungul timpului a lucrat la clasă cu elevi cu cerințe educaționale speciale și cu elevi proveniți din familii migrante, mixte sau din medii defavorizate. Este diriginte la o clasă eterogenă, în care se regăsesc elevi cu risc de abandon timpuriu a școlii și și-a manifestat dorința de a participa la cursul selectat pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale pentru o mai optimă abordare și soluționare a situațiilor de risc de abandon școlar ale elevilor școlii noastre.

Programul cursului C1 Vasto, Italia

Experiența participării la cursul de formare „Inclusive teaching, family and social counseling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout” este împărtășită de cei doi participanți din partea școlii noastre pe paginile dedicate lor: Nicoleta-Gina Perju și Mihai Vasile.

Conținutul bogat de  idei în prezentarea cursului :