Proiectul Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare” are prevăzute 4 fluxuri de mobilitate la care să participe 8 cadre didactice din școala noastră: 4 învățători și 4 profesori.

Selecția a fost anunțată în cadrul primului Consiliu Profesoral al anului școlar 2017-2018, atunci când a fost prezentat proiectul tuturor cadrelor didactice din școala noastră. Anunțul de selecție cuprinzând și criteriile de selecție a fost afișat la avizierul școlii și publicat pe blogul proiectului și pe blogul școlii.  De asemenea, punctajul detaliat aferent criteriilor de selecție a fost afișat la avizierul școlii.

anunt selectie participanti mobilitati

Dosarele au fost evaluate în perioada 18-25 septembrie 2017 de către comisia de selecție formată din p.î.p. Lupu-Neicu Mărioara – responsabilul Comisiei pentru Perfecționare Continuă, p.î.p. Băiceanu Mihaela-Mădălina – membru al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și prof. limba engleză Tocilianu Diana.

Rezultatele selecției au fost afișate la avizierul școlii, pe blogul proiectului și pe blogul școlii.

rezultate selectie participanti mobilitati

În luna noiembrie 2017 am fost anunțați de către furnizorul de formare pentru a doua mobilitate că micșorează perioada de desfășurare a cursului și, în consecință, echipa de implementare a proiectului a hotărât efectuarea unei mobilități suplimentare. Astfel, a fost anunțată ce-a de-a doua rundă selecție prin postarea unui anunț la avizierul școlii și pe blogul proiectului.

anunt selectie 2

Selecția s-a realizat în perioada 13-20 noiembrie 2017, iar rezultatul a fost afișat la avizierul școlii și pe blogul proiectului.

rezultate selectie 2

În luna iunie 2018, furnizorul de formare pentru a patra mobilitate a anunțat micșorarea perioadei de desfășurare a cursului de la 12 zile la 7 zile. În consecință, echipa de implementare a proiectului a hotărât efectuarea unei mobilități suplimentare și a fost postat un anunț pentru selecția unui cadru didactic pentru acest curs, atât la avizierul școlii, cât și pe blogul proiectului.

anunt selectie 3

Selecția s-a realizat în perioada 21-28 iunie 2018, iar rezultatul a fost afișat la avizierul școlii și pe blogul proiectului.

rezultate selectie 3