Echipa de proiect

Echipa de implementare a proiectului Erasmus+ KA1 „Școala incluzivă-o școală pentru fiecare” derulat de Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” în perioada
1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019 este formată din următorii membri:

  • Morun Valentina, profesor învățământ primar – director adjunct, formator, mentor, evaluator extern ARACIP;
  • Tobiaș Silvia-Daniela, profesor de matematică – responsabil al comisiei de proiecte europene, participant la un curs de formare Socrates și la un workshop al Agenției Spațiale Europene, coordonator al primului proiect de parteneriat școlar multilateral Comenius din școala noastră și membru al echipei celui de-al doilea proiect de parteneriat școlar multilateral Comenius, evaluator internațional al concursului de astronomie Odysseus;
  • Roman Cristian Ion, profesor limba engleză – participant la cursuri de formare pentru scrierea de proiecte Erasmus+, coordonator al proiectului de voluntariat local „Din inimă, Voluntar”;
  • Simionescu Marinela, profesor învățământ primar – participant la un curs de formare Comenius, coordonator al activităților comisiei de proiecte europene la clasele primare.

Echipa de implementare a proiectului se va ocupa de managementul tehnic și financiar al proiectului pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului. Fiecare membru al echipei de proiect va avea responsabilități în ceea ce privește implementarea proiectului în școală, realizarea mobilităților, diseminare și evaluare.

responsabilitati echipa proiect