Final de proiect Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”

Miercuri, 12 iunie 2019, în cadrul ultimului Consiliu Profesoral din Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” a avut loc încheierea formală a proiectului Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”.Cu acest prilej, echipa de proiect împreună cu participanții la mobilități au prezentat produsul final al proiectului: Ghidul de bune practici „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”. Ghidul este o colecție de articole scrise de către participanții la mobilități, care cuprind informații teoretice și practice despre educația incluzivă și modalitățile de aplicare la clasă a cunoștințelor și deprinderilor dobândite la cursurile de formare Erasmus+ incluse în acest proiect.

Ghidul de bune practici

Echipa de proiect mulțumește tuturor participanților la cursuri pentru implicarea în realizarea obiectivelor proiectului, care au condus la realizarea dezideratului școlii noastre de a deveni o școală incluzivă, o școală pentru fiecare.